Hos Hjernecentrum bruger vi forskellige metoder både til afdækning af den enkeltes særlige behov og i de individuelle træningsforløb. Vi vil her skitsere de mest anvendte.

 

IR Kamera

Et IR kamera ser ud som et alm. kamera, men de digitale optagelser kan bl.a. anvendes som objektivt mål for en persons kognitive forstyrrelser, idet varmefordelingen på panden afhænger af frontallappernes funktionsevne. IR billederne optages på et øjeblik, og under den efterfølgende analyse sammenholdes resultatet med andre i vores database, og rapporten kan leveres få dage senere med komplet dokumentation.

Du kan læse mere om IR-fotografering her.

Kognitiv test

Hos Hjernecentrum anvender vi en kognitiv test, der kan tages på omkring en halv time på PC. Testen sammensættes i forhold til den problemstilling, der skal undersøges. Testen er udviklet til afdækning af forskellige kognitive forstyrrelser blandt andet ADHD.

 

Du kan læse mere om den kognitive test her.

 

Samarbejdsbaseret Problemløsning

En anerkendende tilgang til samarbejde med mennesker, der har vanskeligheder omkring, fleksibilitet, frustrationstolerance, kommunikation og problemløsning. Børn, unge og voksne der kan have svært ved at indgå i samspil med omgivelserne på en hensigtsmæssig måde.

Gennem de individuelle forløb nedsættes uhensigtsmæssig adfærd, samtidig med at børn, unge og voksne lærer og træner vigtige kognitive færdigheder, omkring fleksibilitet, frustrationstolerance og problemløsning.

 

Du kan læse mere om samarbejdsbaseret problemløsning her.

 

Kognitiv terapi

Antagelsen der ligger til grund for kognitiv terapi er, at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser, og vurderinger. Hvis man derfor kan identificere ødelæggende tanke- og handlingsmønstre, kan man ved passende terapi søge at erstatte disse med mere realistiske eller mindre destruktive. Terapeutiske sessioner af en halv times varighed kan være et godt supplement til den øvrige træning, og det kan forstærke den gode effekt af træningsforløbet.

 

 

Bio Feedback

ADHD og andre kognitive forstyrrelser kan afhjælpes med en speciel biofeedback. Ved hjælp af en følsom sensor på panden eller fordelt på hovedet kan registreres ændringerne i den del af hjernen, som kontrollerer impulsiv og affektiv adfærd. Træningen gennemføres ved individuelle sessioner a 30 min. varighed, og efter et passende antal sessioner vil personen fungere mindre impulsivt og behovsstyret.

Hjernecentrum råder over flere forskellige former for biofeedback, således at vi kan tilrettelægge den optimale træning for den enkelte. I nogle tilfælde vil Frontal Bio Feedback være mest egnet, og i andre tilfælde Neurofeedback. Frontal Biofeedback vil ofte finde anvendelse i forhold til unge voksne og voksne, mens Neurofeedback er specielt anvendeligt i forhold til børn fra skolealderen og opefter. 

 

Frontal Bio Feedback træning gennemføres med en sensor på panden, som registrerer forandringer i varmefordelingen og dermed aktivitet i frontallapperne, som ligger lige bag panden. Den der træner, følger en film på computerskærmen, og træningen består i at få filmen i gang, når den går i stå, hvilket kræver fokusering.

 

Du kan læse mere om frontal Bio Feedback her

 

Netbaseret hjemmetræning

Som led i kognitiv træning vil det ofte være meget fordelagtigt at supplere med træning hjemme via PC med internet adgang. Vi udarbejder et træningsprogram, som tager hensyn til målsætning og forudsætninger hos den, der træner og følger træningen via vores egen PC så vi løbende kan coache  og vejlede under hele forløbet.

 

Du kan læse nærmere om hvordan netbaseret træning kan indgå i arbejdet med at styrke arbejdshukommelsen her

Metoder

Jenny Bohr har skrevet en bog om Samarbejdsbaseret problemløsning.

Den kan købes hos forlaget ViaSystime ved at klikke på billedet