Hos Hjernecentrum gør vi os umage for at tilgodese den enkeltes særlige behov, derfor har vi en bred vifte af værktøjer som vi anvender for at få afdækket den enkeltes særlige kognitive profil og vi tilrettelægger træningsforløbet så det matcher den enkeltes profil. Samtidig anvender vi nogle af de samme redskaber for at dokumentere effekten af træningen.

 

Afdækning af de individuelle behov

Når vi hos Hjernecentrum skal afdække den enkeltes behov. Anvender vi forskellige redskaber der alle supplerer hinanden. Så vi får så klart et indblik i den enkeltes behov som muligt. I denne indledende afdækning anvender vi, udover samtale bl.a.

IR-fotografering

Kognitive test

Liste over læringsstier -  Fra Samarbejdsbaseret problemløsning

 

Træningsforløb

Ud fra de afdækkede behov, tilrettelægges et individuelt træningsforløb hvor vi gerne kombinerer de forskellige metoder, eksempelvis frontal biofeedback med Samarbejdsbaseret Problemløsning eller kognitiv terapi. Omkring børn med kognitive forstyrrelser, kan biodfeedback eventuelt kombineres med forældre vejledning, således at forældrene får nogle konkrete værktøjer, så de kan hjælpe deres barn bedst muligt. Længden af forløbet aftales på forhånd og når forløbet er afsluttet vurderes om der er brug for yderligere.

 

Dokumentation af effekten

Ved forløbets afslutning, vil vi søge at dokumentere effekten. Til dette anvendes nogle af de samme redskaber som vi anvender når vi skal afdække den enkeltes behov.

IR-fotografering

Kognitive test

Liste over læringsstier - Fra Samarbejdsbaseret problemløsning

 

 

 

De individuelle forløb