BrainFitness er veldokumenteret

Igennem den sidste halve snes år er der kommet flere og flere beviser på, at vi mennesker kan udvikle vores hjerne, selv efter at vi er blevet voksne, ja selv efter vi er blevet gamle. Hjernen er ligeså lidt som vores muskler af en given størrelse og styrke. En række forskningsresultater peger i samme retning: vi kan højt op i årene udvikle nye neuroner i hjernen (neurogenese), og vi kan forbedre forbindelserne mellem nervecellerne på grund af hjernens evne til at udvikle nye forbindelser (neuroplasticitet).

 

Det kan lyde vældig abstrakt, men de to budskaber fra forskningens laboratorier indebærer en række fordele for dig. Flere og bedre forbindelser betyder nemlig, at du får en hjerne, som fungerer hurtigere og skarpere, dvs. at du har en bedre koncentrations- og indlæringsevne, danner dig hurtigere overblik og finder vej via hele sanseapparatet. Det giver mere selvtillid, når du ikke tøver for længe med at huske navne på folk, du har mødt, og hurtigt kan finde frem til lige netop den information, der er vigtig for at klare projektet inden deadline. Du frygter ikke længere omplaceringer og efteruddannelse i ny teknik, men ser frem til at være sammen med kollegaerne og præge jeres fremtidige arbejdsplads. Summen af alt dette er også, at din markedsværdi som ansat stiger, hvor den ellers synes at falde, når man runder det skarpe hjørne - om ikke før.

 

Der vil blive redegjort nærmere og mere indgående for betydningen af denne viden i bogen Brainfitness udvikler skarpe hjerner. Her skal kort omtales et par af de nøglestudier, som satte gang i udviklingen.

 

”The London Taxi driver” undersøgelsen blev baseret på en skanning af taxi chaufførernes hjerner og især hippocampus (hukommelsescenter), idet taxichaufførerne som en del af deres træning skulle lære byens gader indgående at kende. Dermed antog forskerne, at chaufførerne ville udvikle  hippocampus. Da der blev foretaget en sammenligning mellem de erfarne chauffører og personer uden denne erfaring, viste det sig ganske rigtigt, at arbejdet som chauffør bevirkede forandringer i hippocampus.

 

En anden meget kendt undersøgelse vedrører skanning af personer, som lærer at jonglere. Det er især isselappen som udvikles i forbindelse med den aktivitet. Men ligeså interessant er det, at en opfølgende skanning viste, at den særlige udvikling af isselappen blev reduceret, når deltagerne i undersøgelsen holdt op med at jonglere. Undersøgelsen understreger, hvad også anden forskning har dokumenteret, at hjernen mister kapacitet, hvis den ikke bruges, hvoraf kommer det velkendte udtryk ”use it or lose it”

 

Hjernen ændrer sig hele livet. Det gør den under alle omstændigheder. Men du kan selv være med til at bestemme i hvilken retning. Undersøgelser gennemført over hele verden med mange forskellige problemstillinger og mennesker med forskellig baggrund slår fast, at hjernen er plastisk og kan udvikles ved træning. I dag tager vi det efterhånden for en selvfølge, men det er ikke så mange år siden, at den viden ikke fandtes.

 

 

 

Brainfitness

Poul Røpke har skrevet en bog om Brainfitness

 

Bogen kan købes hos forlaget ved at klikke på billedet