Hos Hjernecentrum udbyder vi forskellige foredrag og oplæg. Emnerne er mange og oplæggene kan variere i længde og målrettes, jeres institution eller virksomhed.

 

Poul Røpke holder oplæg om:

Hukommelsen: Hold hjernen skarp hele livet I dette foredrag kommer jeg ind på sammenhængen mellem opmærksomhed og hukommelse. Jeg præsenterer værktøjer som enhver vil kunne anvende i sit eget liv hvad enten du er i job eller aktiv socialt med tid til at nyde venskaber og oplevelser.

 

· Det grå Guld: Hvad karakteriser og motiverer mennesker i senalderen?

 

· Styr din stress: Lær om værktøjer som hjælper dig til at undgå stress

 

· Klinisk hypnose: Lær om hypnosens muligheder for personlig udvikling

 

· Infrarøde fotos: En egnet metode til screening af ADHD?

 

· Hvorfor kønnene taler forbi: Lær at bruge hjernen når I kommunikerer

 

Læs mere om Poul Røpkes oplæg her. Eller besøge hans hjemmeside på www.brainfocus.dk

 

Jenny Bohr holder oplæg om:

 

· Børn, unge og voksne med ADHD: Hvad er ADHD og hvordan kommer det til udtryk hos børn, unge og voksne

 

· Inklusion af børn og unge med ADHD: Pædagogiske redskaber til inklusion af børn og unge med ADHD og andre kognitive forstyrrelser

 

· Kommunikation og samarbejde med mennesker med ADHD: Lær hensigtsmæssige måder til kommunikation og samarbejde med mennesker med ADHD

 

· Visualiseret strukturering: Pædagogiske værktøjer i arbejdet med mennesker med ADHD og andre kognitive forstyrrelser

 

· Problemløsende samarbejde: En anerkendende model i arbejdet med børn, unge og voksne, der synes ufleksible og har vanskeligheder med frustrationstolerance og problemløsning.

 

· Børn og unge med ADHD og sociale relationer: Hvordan kan vi bedst støtte børn og unge med ADHD til at få gode og vedvarende sociale relationer

 

Jenny og Amalie Bohr holder oplæg om:

 

· ADHD og pubertet: En sprængfarlig cocktail!

 

· Unge med ADHD generelt: Hvilke særlige udfordringer ligger der for unge med ADHD og deres omgivelser?

 

· Unge med ADHD i uddannelse og arbejde:  Hvordan kan vi bedst, støtte og hjælpe unge med ADHD i uddannelse eller arbejde?

 

Du kan læse mere om Jenny Bohr på hendes hjemmeside: www.jb-cps.dk

Oplæg og kurser