Hjernecentrum har særlige tilbud til børn, unge og deres familier

Vi har stor erfaring i arbejdet med børn og unge med forskellige kognitive forstyrrelser. Det kan være børn og unge med ADHD, AS, NLD, Tourette eller andre diagnoser men også børn uden diagnoser. Børn og unge som synes ufleksible, har svært ved at udsætte deres behov og virker let frustrerbare, eller børn og unge som er urolige og har svært ved at holde fokus og koncentration.

 

Ligesom hos de voksne, sammensætter vi et forløb målrettet den enkeltes særlige udfordringer og arbejder gerne hele vejen rundt om barnet. Således kan et forløb med frontal biofeedback kombineres med samarbejdsbaseret problemløsning og/eller vejledning og undervisning af forældre og andre primære voksne.

 

Frontal biofeedback til børn og unge

Frontal biofeedback er også velegnet til børn og unge fra skolealderen, i det der anvendes DVD film som stimuli i forbindelse med træningen. Børnene og de unge kan selv medbringe deres yndlingsfilm eller en film de ikke har set før og så træner de mellem 10 og 30 minutter hos os. Efter træningen tager de deres egen film med hjem og ser den færdig, når det passer dem. På den måde er det motiverende at komme til træningen, som tilrettelægges helt individuelt i forhold til den enkeltes motivation og interesser. Træningen med frontal biofeedback er nem at gå til, da børnene og de unge, kun skal have et lille digitalt termometer fastgjort til panden med en elastik og der anbringes ikke elektroder på hovedet, hvilket mange børn og unge ikke bryder sig om. Det er vigtigt at træningen tilrettelægges således at børnene træner 1 gang om ugen.

 

Hvis børnene og de unge, har lyst til at fortsætte træningen mellem deres sessioner hos os, vejleder vi gerne om nogle af de udmærkede computerspil som findes på markedet.

 

Samarbejdsbaseret problemløsning til børn og unge

Samarbejdsbaseret problemløsning er en anerkendende tilgang til børn og unge, der har svært ved at håndtere deres frustrationer, regulere deres følelser og udsætte deres behov. Børn og unge der synes ufleksible og har svært ved at omstille sig, de er ofte konkret tænkende og har vanskeligheder med at håndtere krav og forventninger i skole eller hjem. Det er børn og unge der reagere på måder som omgivelserne ikke forstår eller forventer. Det kan være børn og unge med forskellige diagnoser som ADHD, AS, NLD, GUU m.fl. Men diagnoser er ikke det afgørende, det afgørende er at det er børn og unge der ikke formår at håndtere omgivelsernes krav og forventninger på hensigtsmæssige måder.

 

Samarbejdsbaseret problemløsning er den første pædagogiske model der effektivt hjælper denne gruppe af børn og unge. Grundfilosofien er at børn og unge gør det godt hvis de kan, hvis de ikke kan må vi finde ud af hvad der kommer i vejen for dem, så vi kan hjælpe. En vigtig præmis for modellen er, at disse børn ikke har valgt at være uhensigtsmæssige eller utilpassede, men at de derimod er forsinket i udviklingen af vigtige og nødvendige kognitive færdigheder, der kunne sætte dem i stand til at håndtere krav og forventninger på mere hensigtsmæssige måder. Gennem arbejdet med samarbejdsbaseret problemløsning, lærer børnene disse vigtige kognitive færdigheder, således at de bliver i stand til at håndtere situationer, krav og forventninger på hensigtsmæssige måder, samtidig med at de løser problemer for sig selv og i samspil med andre.

 

Forældre vejledning og undervisning

Når et barn med eller uden diagnose, har kognitive vanskeligheder reagerer de ofte ikke forventeligt på almindelige opdragelsesmetoder og pædagogik. Disse børn lærer og automatiserer ikke på samme måde som andre og det er derfor ikke det samme der virker for disse børn som for andre. Derfor er det helt centralt at forældre og andre voksne omkring børnene, får nogle konkrete pædagogisk redskaber der kan hjælpe børnene og de unge.

 

Hos hjernecentrum kombineres børnenes træning derfor ofte med et vejlednings eller undervisningsforløb til forældre eller andre primære voksne omkring børnene. Hos Hjernecentrum kan forældre bl.a. lære om hensigtsmæssig kommunikation, samarbejdsbaseret problemløsning, den visualiserede og strukturerede pædagogik og vi kan hjælpe forældrene med at udvikle planer og systemer der passer deres barn.

 

 

Børn og unge